Inešu jauniesu centrs, "Pils parks", Inešu pagasts, Cēsu novads, LV 4123

Vecpiebalgas novada pašvaldība, Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV- 4122

Kultūras nams, Gaismas iela 1, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu nov, LV-4122

Viada, "Zvirbulīši", Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4112 sadsdsada

Kaives pagasta pārvalde, "Pagasta Dārziņi", Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144

Kaives parka estrāde, "Kaives parks", Kaives pagasts, Cēsu novads, LV4144

Alternatīvās aprūpes centrs "Rudiņi", Taurenes pagasts, Cēsu novads, LV-4119

Taurenes pagasta pārvalde, "Nēķins", Taurenes pagasts, Cēsu novads, LV-4119

Dzērbenes sabiedriskais centrs "Interāts", Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118

Dzērbenes pagasta pārvalde, "Pils", Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118

Dzērbenes vidusskola, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118

Sabiedriskais centrs “Dzērbene”, Dzērbenes pag., Cēsu nov., LV-4118

“Pils”, Inešu pagasts, Cēsu novads,LV-4123

“Pagasta Dārziņi”, Kaives pag., Cēsu nov., LV-4144

“Rudiņi”, Taurenes pag., Cēsu nov., LV-4119

Ziemeļu iela 13, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122