Jāņaskola

Jaunpiebalgas novada “Jāņaskolā” 1969.gadā atvērtais muzejs veltīts komponista Emīla Dārziņa(1875–1910) dzīvei un ģeniālajai daiļradei.

Izstaigājot 1871.gadā uzceltās skolas ēkas telpas, ieklausoties piemiņas lietu stāstos un Dārziņa mūzikā,ikviens var mēģināt atminēt trīs mīklas – mākslinieka dzīves, nāves un mākslas noslēpumu.

Oliveretto taka, kas aizlokās līdzās muzejam, ieved dzejnieka Jāņa Sudrabkalna(1894–1975) pasaulē. Bērnībā dzīvodams netālajā Zeltakrogā, viņš mācījās Jāņaskolā. Piebalga visu mūžu bija un palika Sudrabkalna gaišā atmiņu sala.

Kontakti:

Tel. +371 26 563 815

m.me/Janasakola

piebalgasmuzeji@inbox.lv

http://www.piebalgasmuzeji.lv/lv/muzeji-36429/jaanjaskola-36433

https://www.facebook.com/Janasakola/

Cēsu nov., Jaunpiebalgas pag., "Jāņaskola"

GPS. 57.111196, 25.931596