Nonākot Dzērbenē nav iespējams paiet garām luterāņu baznīcai, un ne jau tikai tāpēc, ka tā stalti stāv piekalnītē, bet arī tās interesantās būvvēstures dēļ.

„Apšu baznīcas pirmsākumi meklējami jau 13. gs. kad sāka ieviest kristīgo ticību. „Lodes evaņģēliski luteriskā draudze minēta 1536. gadā, bet pirmā Apšu baznīca celta 1613. gadā.

Pēc analoģijas principa varētu pieņemt, ka pirmo baznīcu Vecpiebalgā uzcēla ap 1340. gadu – apmēram tai pat laikā, kad pēc Rīgas arhibīskapa Frīdriha pavēles turpat netālu būvēja Piebalgas pili.