Vecpiebalgas Kultūras nams

Kultūras nams tika uzcelts 1887. gadā kā Labdarības biedrības nams par vecpiebaldzēnu saziedotajiem līdzekļiem – 14. aprīlī tika ielikts pirmais pamatakmens, un jau 23. augustā nams tika iesvētīts. Laiks ir gājis, mainījušies cilvēki, tradīcijas, vērtības, bet ēka jau 130 gadus kalpo ka kultūras aktivitāšu un sabiedriskās rosības vieta Vecpiebalgā.

Kultūras nama darbība ir orientēta uz lokālo kultūrvidi un vietējo mērķauditoriju, neizslēdzot iniciatīvas novada, reģiona un valsts mērogā. Kultūras nams nodrošina pašvaldības autonomo funkciju – rūpēties par kultūru un valsts kultūrpolitikas realizāciju, veido saturā un formā daudzveidīgu kultūras un mūžizglītības pakalpojumu nodrošinājumu un pieejamību, sekmē sabiedrības radošo iniciatīvu un sociālās līdzdalības aktivitāti, saglabā un sekmē vietējā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma dzīvotspēju, atbalsta Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību, iespēju robežās veicina profesionālās mākslas pieejamību .

Kultūras namā darbojas Vecpiebalgas pagasta amatiermākslas kolektīvi, vidusskolas deju kolektīvi, notiek dažādas kultūras nama, vidusskolas, u.c. rīkotāju aktivitātes. Lielajā zālē ir 300 skatītāju vietas, balkonā 80 vietas, mazajā zālē – 40 vietas. Lielajā zālē pieejams tehniskais nodrošinājums: skaņas un gaismas aparatūra, ekrāns, projektors, Wi-Fi .Šeit ir vieta dažādiem semināriem, konferencēm un informatīvām sanāksmēm, kā arī neformāliem un korporatīviem pasākumiem.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks trešdienās 9.00-12.00

Vecpiebalgas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas

  • Vecpiebalgas audēju kopa, vadītāja Dagnija Kupče, ceturtdienās plkst.18.00 Aušanas darbnīcā

  • Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs E grupa „Mudurainis”, vadītāja Antra Grinberga, trešdienās plkst. 19.00

  • Senioru tautisko deju kolektīvs F grupa „Mudurainis XO”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst. 19.00

  • Jauniešu tautisko deju kolektīvs C grupa „Slātaviņa”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst. 15.30 , trešdienās plkst. 15.30

  • Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs „Mazputniņš”, vadītāja Mārīte Lācgalve, pirmdienās, piektdienās plkst. 11.00

  • Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs D grupa „Balga”, vadītājs Kaspars Brauns, mēģinājumi Rīgā otrdienās plkst. 19.30

  • Vokālais ansamblis, vadītāja Astra Piruška, ceturtdienās 18.00

  • Amatierteātris „Sumaisītis”, režisore Inese Pilābere, otrdienās plkst. 19.00

  • Senioru klubs „Pīlādzītis”, vadītājas Ieva Veinberga un Rasma Beķere, satikšanās katra mēneša 17. datumā plkst. 12.00

Kontakti:

Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna

+371 26493591

https://www.facebook.com/Vecpiebalgas-Kult%C5%ABras-Nams-150922152164635/

zigrida.ruicena@vecpiebalga.lv

Cēsu nov., Vecpiebalgas pag., Gaismas iela 1

GPS. 57.059145, 25.809830