Dzērbenes tautas nams

Dzērbenes tautas namā, kas atrodas Dzērbenes pilī, ir zāle ar 100 sēdvietām. Dažādiem pasākumiem, konferencēm tiek izmantota izstāžu zāle. Vasarā koncerti un balles notiek Dzērbenes Augstā kalna estrādē.

Dzērbenes tautas nama amatiermākslas kolektīvi:

  • Folkloras kopa „Māras bērni”, vadītāja Mārīte Šķēle, otrdienās 16.00

  • Senioru tautisko deju kolektīvs F grupa „Juveris”, vadītājs Uldis Blīgzna, otrdienās, ceturtdienās plkst. 20.00

  • Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs, vadītāja Dace Potaša, trešdienās, ceturtdienās plkst.15.00

  • Tekstilrokdarbu pulciņš, vadītāja Ērika Māldere, ceturtdienās 18.00

  • Vēstures klubiņš „Serben”, vadītāja Mārīte Šķele

Kontakti:

Tautas nama vadītāja Daina Šmite

Tel. + 371 29408315

daina.smite@vecpiebalga.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks trešdienās 13.00-16.00

Cēsu nov., Dzērbenes pag., "Pils"