Vecpiebalgas bibliotēkas vēsture.

Vecpiebalgā 1869.gada 26.martā Latvijā viena no pirmajām nodibinājās „dziedāšanas un lasīšanas biedrība”, kas kļuva par kultūras centru vecpiebaldzēnu vidū. Jaunuzceltajā biedrības namā izvietotā bibliotēka pastāvēja līdz 1919.gadam. Pēc pārtraukuma – 1945. gadā bibliotēka tika atjaunota.

No 1945.gada līdz 1948. gadam bibliotēkā, kas tolaik atrodas „Gaitniekos”, strādā Eduards Damroze.

Nodibinot Piebalgas MTS, 1949. gadā bibliotēka tiek pārcelta uz „Meirēniem”, kur grāmatu krātuve atrodas līdz 1955.gadam.

No 1948.gada līdz 1949. gadam bibliotēku vada Skaidrīte Kārkliņa, no 1949.gada līdz 1952. gadam – A.Ulmane, no 1953.gada līdz 1955.gadam R.Doniņa.

Pēc Piebalgas MTS likvidācijas 1955. gadā bibliotēkas grāmatu krājums atgriežas atpakaļ “Gaitniekos”, kur tas atrodas līdz 1961. gadam.

1955.gadā bibliotēkā sāk strādāt Vaida Dzērve, kura šajā darbā aizvada teju trīsdesmit gadus.

1961.gadā tiek atvērts atjaunotais kultūras nams, un bibliotēka tiek pārcelta uz telpām kultūras namā, kur tā atrodas līdz 1975. gadam, kad namā izceļas ugunsgrēks. Cieš arī bibliotēkas krājums, bet atlikušās grāmatas un inventārs atkal ceļo uz „Gaitniekiem”.

Laika gaitā pilnveidojas bibliotēkas darba formas, dažādojas pakalpojumu klāsts, uzlabojas darba kvalitāte. 1984.gada rudenī Vecpiebalgas pagasta bibliotēkai tiek pievienota Kagaiņu bibliotēka. 1991.gadā grāmatu krātuve no „Gaitniekiem” pārceļas uz jaunām telpām Ziemeļu ielā 13 (bērnudārza ēkā).

2006.gadā Valsts vienotās bibliotēku sistēmas (VVBIS) projekta rezultātā bibliotēkā tiek ierīkots pastāvīgais interneta pieslēgums un tā saņem jaunu datortehniku. 2007.gadā uzsākta Bila un MelindasGeitsu fonda (BMGF) projekta realizācija: palielināts interneta piekļuves ātrums, paplašināti lokālie datortīkli, ierīkots bezvadu internets (WiFi), uzsāktas bibliotekāru apmācības. Lasītāju automatizēta apkalpošana bibliotēkā tiek veikta no 2011.gada. Šobrīd bibliotēkas krājumā ir vairāk kā 7 500 dokumenti.

  • 2012.gadā bibliotēka tiek paplašināta – iegūstam telpu lasītavai. Ceram, ka bibliotēkas atvērtība un draudzīgā vide uzrunās ikvienu esošo un potenciālo apmeklētāju.

  • Vecpiebalgas pagasta bibliotēka 2014.gadā tika akreditēta, un tai ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Darba laiki:

Vasaras darba laiks (1. jūnijs - 31. augusts)

Kontakti:

Tel. +371 20232850

e-pasts: vecpiebalga.bibl@inbox.lv

https://www.facebook.com/vnbibliotekas.lv/

https://vecpiebalga.lv/kultura/vecpiebalgas-biblioteka/

Cēsu nov., Vecpiebalgas pag., Ziemeļu iela 13, LV-4122

GPS: 57.064816; 25.816511