Taurenes bibliotēkas vēsture.

Taurenes Nēķena pagasta bibliotēka izveidota 19.gs. vidū. 1868. gadā tā atradās Taurenes pagasta skolā, pirmās grāmatas bibliotēkai uzdāvināja Nēķena muižniece Anna Pander. 1920.g. bibliotēka pāriet Latvijas Nacionālās jaunatnes savienības Nēķena nodaļas pārziņā. 1923.g. bibliotēku no „Tožām” pārvieto uz „Lāču krogu”. Arhīva dokumentos norādīts, ka bibliotēka dibināta 1929.gada 11.martā. Kā vēsta saglabājušās liecības, fondā atradušās galvenokārt latviešu autoru grāmatas, bet bijuši arī ārzemju klasiķu darbi. 1938.g.bibliotēka pāriet Taurenes Lauksaimniecības biedrības pārziņā. 1944.gadā „Lāču krogu” ar tur atrodošos pagasta māju un bibliotēku uzspridzināja. Bojā gāja daļa bibliotēkas fonda. Grāmatas kopā ar pagasta dokumentiem laivās pārceltas uz pili. Bibliotēku iekārtoja Jaunajā pilī. Tur tā darbojās līdz 2008. gadam. 2008.gada nogalē Taurenes pagasta bibliotēka pārcēlās uz jaunām telpām – 19.g.s.otrā pusē būvēto bijušo zirgu pasta ēku – Nēķena muižas zirgu stalli. Te ierīkota laikmeta prasībām atbilstoša pagasta bibliotēka.

Taurenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības iestāde, kuras funkcijas ir informācija, izglītošana, kultūra, sabiedriskā saskarsme.

Bibliotēka akreditēta līdz 2019.gadam.

Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, lasītājiem ir tiesības brīvi izmantot: bibliotēkas fondu, informācijas meklējumsistēmas, bezmaksas un maksas pakalpojumus. Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi: bibliotēkas apmeklēšana, grāmatu izsniegšana un informācijas meklēšana internetā.


Informācijas meklēšanā izmantojamie avoti:

  • uzziņu fonds – enciklopēdijas, vārdnīcas;

  • periodiskie izdevumi – laikraksti, žurnāli;

  • tematiskās mapes;

  • elektroniskie informācijas līdzekļi;

  • elektroniskais kopkatalogs;

  • datu bāzes – NAIS, Letonika;

  • Internets.

Iedzīvotāju atsaucību guvuši grāmatas un literatūru popularizējoši pasākumi – Bibliotēku nedēļa, Bērnu žūrija, jaunieguvumu izstādes, Dzejas dienas, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa.

Bibliotēkā grāmatu fonda izvietojumam var sekot pēc norādēm, no abonementa ir nodalītas lasītava un bērnu stūrītis.

Bibliotēka atrodas Taurenes pagasta centrā, pie valsts nozīmes autoceļa Cēsis – Madona. Piekļuve tai ir ērta un to var apmeklēt arī invalīdi ar kustības traucējumiem, jo ir uzbrauktuve.

Darba laiki:

Vasaras darba laiks (1. jūnijs - 1. septembris)

Kontakti:

Tel. +371 64170261

e-pasts: ineta.runika@vecpiebalga.lv

https://www.facebook.com/vnbibliotekas.lv/

https://vecpiebalga.lv/kultura/taurenes-biblioteka/

Cēsu nov., Taurenes pag., “Rudiņi”, , LV-4119

GPS. 57.160426; 25.663838