Inešu bibliotēkas vēsture.

Inešu pagasta bibliotēka dibināta 1948. gadā. Bibliotēka vienmēr ir atradusies Vecpiebalgas muižas ēkā. Laika gaitā notiek bibliotēkas telpu izvietojuma izmaiņas, pilnveidojas bibliotēkas darba formas, dažādojas pakalpojumu klāsts, uzlabojas darba kvalitāte.2006.gadā Valsts vienotās bibliotēku sistēmas (VVBIS) projekta rezultātā bibliotēkā tiek ierīkots pastāvīgais interneta pieslēgums un tā saņem jaunu datortehniku. 2007.gadā uzsākta Bila un MelindasGeitsu fonda (BMGF) projekta realizācija: palielināts interneta piekļuves ātrums, paplašināti lokālie datortīkli, ierīkots bezvadu internets (WiFi), uzsāktas bibliotekāru apmācības. Lasītāju automatizēta apkalpošana bibliotēkā tiek veikta no 2010.gada. Šobrīd bibliotēkas krājumā ir vairāk kā 6 500 dokumenti.

Kā kļūt par bibliotēkas lasītāju?

> Nākot pirmo reizi, līdzi ņemiet personu apliecinošu dokumentu – pasi, autovadītāja apliecību vai personas apliecību jeb elektroniskās identifikācijas karti.

> Bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam, iestājoties bibliotēkā, jāiesniedz vecāku aizpildīts galvojums.


Piedāvājam brīvu piekļuvi informācijai, atbalstu formālajai un

mūžizglītībai, pasākumus lasīšanas veicināšanai:

• Plašu latviešu oriģinālliteratūras, ārvalstu daiļliteratūras un nozaru literatūras klāstu, uz vietas izmantot – uzziņu krājumus, periodiskos izdevumus un novadpētniecības materiālus.

• Krāsainas un interesantas grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem.

• Iespēju iepazīties ar bibliotēkas krājumu Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, sadaļā „Inešu pagasta bibliotēka”: http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/15/home.aspx

• Bez maksas izmantot internetu un datorlasītavu, WiFi.

• Informācijas meklēšanu datubāzēs letonika.lv un News.lv (bez maksas) .

• Grāmatu rezervēšanu un lietošanas termiņa pagarināšanu internetā.

• Veikt kopijas, izdrukas no jūsu vai bibliotēkas materiāliem.

• Datorprasmju un interneta lietošanas individuālas apmācības (pamatlīmenis).

• Bibliotekārās uzziņas.

• Apmeklēt literārus, tematiskus, izzinošus pasākumus un izstādes. .

• Uzzināt par jaunieguvumiem Inešu pagasta bibliotēkā: http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/15/home.aspx .

Darba laiki:

Kontakti:

Tel. +371 27875899

e-pasts: anita.katlapa@vecpiebalga,lv

https://www.facebook.com/vnbibliotekas.lv/

https://vecpiebalga.lv/kultura/inesu-biblioteka/

Cēsu nov., Inešu pag., “Pils”, LV-4123

GPS. 57.0194472; 25.830545