Dzērbenes pagasta bibliotēkas vēsture

Dzērbenes pagasta bibliotēka dibināta 1944. gadā. Toreiz tā bija Dzērbenes ciema bibliotēka. Bibliotēka atradās Dzērbenes pagasta „Mācītājmuižā”, tās vadītājs bija Pēteris Apsītis. Dažus gadus vēlāk bibliotēka pārcēlās uz pasta kantori, bet pēc tam – 1950. gadā – uz toreizējās ciema padomes 2. stāvu, jo pasta kantora ēka tajā gadā nodeg. 1951. gadā bibliotēka pārceļas uz Dzērbenes pagasta „Lauksaimniekiem”, kur tā atrodas līdz pat 1995. gadam. 1995. gada martā bibliotēka pārceļas uz Dzērbenes pagasta „Pili”.

Par Dzērbenes pagasta bibliotēkas vadītājiem ir strādājuši: Pēteris Apsītis (1944-1949), Valdis Guzaitis (1949-1951), Zenta Vēvere (1951-1952), Vaida Gužāne (1953.g. aprīlis-1953.g. decembris), Rita Tujuma (1953.g. decembris- 1954.g.), Anna Vīlipa (1954-1958), Mudīte Vandere (1958-1960), Olita Samsone (1962-1969), Vilnis Dedelis (1969-1971), Vilhelmīne Dedele (1971-1973), Valentīna Keiša (1973-1995), Daina Šmite (1995-1999, 2000-2004), Inese Gusmane (1999-2000, 2004- ).

Dzērbenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Bibliotēka ir akreditēta līdz 2019. gadam.


Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, lasītājiem ir tiesības brīvi izmantot: bibliotēkas fondu, meklējumsistēmas, bezmaksas un maksas pakalpojumus.

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi: bibliotēkas apmeklēšana, grāmatu izsniegšana un informācijas meklēšanas internetā.


Informācijas meklēšanā izmantojamie avoti:

  • uzziņu fonds – enciklopēdijas, vārdnīcas;

  • periodiskie izdevumi – laikraksti, žurnāli;

  • tematiskās mapes;

  • elektroniskie informācijas līdzekļi;

  • elektroniskais kopkatalogs;

  • datu bāzes – Letonika.

Par jaunieguvumiem Dzērbenes pagasta bibliotēkā var uzzināt: http//cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/21/home.asph

Iedzīvotāju atsaucību ir ieguvuši grāmatu un literatūru popularizējoši pasākumi: VKKF lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”, Ziemeļvalstu nedēļas Krēslas stunda, Bibliotēku nedēļas pasaku rīti, spoku stāstu un zīmējumu konkurss, jaunieguvumu izstādes un tematiskās izstādes.

Darba laiks:

Kontakti:

Tel. +371 64170405

e-pasts: inese.gusmane@vecpiebalga.lv

https://www.facebook.com/vnbibliotekas.lv/

https://vecpiebalga.lv/kultura/dzerbenes-biblioteka/

Cēsu nov., Dzērbenes pag., "Sabiedriskais centrs" , LV-4118

GPS. 57.194297; 25.668260