Vecpiebalgā 1869.gada 26.martā Latvijā viena no pirmajām nodibinājās „dziedāšanas un lasīšanas biedrība”, kas kļuva par kultūras centru vecpiebaldzēnu vidū. Jaunuzceltajā biedrības namā izvietotā bibliotēka pastāvēja līdz 1919.gadam.

Inešu pagasta bibliotēka dibināta 1948. gadā. Bibliotēka vienmēr ir atradusies Vecpiebalgas muižas ēkā. Laika gaitā notiek bibliotēkas telpu izvietojuma izmaiņas, pilnveidojas bibliotēkas darba formas, dažādojas pakalpojumu klāsts, uzlabojas darba kvalitāte.

Arhīva fonda „Izglītības ministrija” dokumentos – bibliotēkas lietā -redzams, ka Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagasta Leimaņu izglītības biedrības bibliotēka dibināta 1925. gadā.

Taurenes Nēķena pagasta bibliotēka izveidota 19.gs. vidū. 1868. gadā tā atradās Taurenes pagasta skolā, pirmās grāmatas bibliotēkai uzdāvināja Nēķena muižniece Anna Pander. 1920.g. bibliotēka pāriet Latvijas Nacionālās jaunatnes savienības Nēķena nodaļas pārziņā.

Dzērbenes pagasta bibliotēka dibināta 1944. gadā. Toreiz tā bija Dzērbenes ciema bibliotēka. Bibliotēka atradās Dzērbenes pagasta „Mācītājmuižā”, tās vadītājs bija Pēteris Apsītis.