Briņģu ezers

Briņģu ezers (arī Briģu ezers, Sustalas ezers, Zusteļu ezers) ir strauji aizaugošs ezers Vecpiebalgas novada Inešu pagastā. 1970. gadu sākumā ezera krastos bija divas peldvietas ar smilšainu dibenu. 20. gadsimta otrajā pusē ezers strauji aizaudzis. 1952. gadā veiktā inspekcija raksturo ezera dibenu kā smilšainu, bet jau 1974. gadā — kā dūņainu. Mūsdienās no zālēm brīvi tikai atsevišķi laukumi, tādēļ ezers vairs atpūtai nav piemērots. Ezerā konstatētas 8 zivju sugas, no kurām visvairāk raudu un plaužu.

Puslokā ap ezeru izvietojušās vairākas mājas, no kurām vistuvāk ir Briņģu muiža.

Pēc nostāstiem senāk ezers ir bijis ievērojami lielāks un tam bijusi viena kokiem apaugusi saliņa. Ezers vēlāk ir nosusināts, lai iegūtu lauksaimniecībā izmantojamas pļavas. Saliņa arī mūsdienās ir redzama kā ar mežu apaudzis paugurs ezera austrumu krastā.

Ezera spoguļa laukuma platība 29,6 ha, vidējais dziļums ir 0,4 metri, bet maksimālais dziļums – 1,1 metri. Briņģu ezers ir dūņains, pamazām aizaugošs.

Kontakti:

Vecpiebalgas novada tūrisma informācijas centrs

Tūrisma speciālists Guntis Davidovs,

Tel. +371 27874575

guntis.davidovs@vecpiebalga.lv

www.vecpiebalga.lv

www.piebalgasmuzeji.lv

www.facebook.com/Vecpiebalga

Darba laiks:

1. maijs – 30. septembris:

Sv.-P. BRĪVS

O.-S. 10:00 – 17:00

Pārtraukums

13:00 – 13:30

Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads “Apšugrava”