Juveris (arī Juvera ezers) ir publisks subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta centrālajā daļā.

Spanderu ezers ir caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta ziemeļrietumos.

Vāržums (arī Varžums, Varžūns, Vāržuma ezers, Voržuma ezers) ir ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta centrālajā daļā.

Lielais Apadu ezers (arī Apadu ezers, kartēs dažkārt kļūdaini Odu ezers) ir subglaciāls ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta centrālajā daļā.

Ilzes ezers (arī Ilzes - Purva ezers, Purva ezers) ir subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta centrālajā daļā.

Asmenis (arī Asmaņa ezers, Asmens, Asmeņa ezers, Asmeņu ezers) ir subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta cebtrālajā daļā starp Ilzes ezeru un Juveri.

Ievalču ezers (arī Ievalča ezers, Ievalču-Auļu ezers) ir subglaciāls noteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta centrālajā daļā.

Brenkūzis (arī Brengūzis, Brengūža ezers, Brengūžu ezers, Brenkūža ezers) ir subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagastā uz ziemeļaustrumiem no Auļiem.

Mācītājmuižas ezers (arī Dzērbenes ezers, Mācītāja muižas ezers, Ziediņu ezers) ir subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta Dzērbenes ciema ziemeļos.

Šķesteru ezers (arī Šķesteris, Šķeteru ezers, Tupiņezers, Tupiņu ezers) ir subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta dienvidos, uz dienvidaustrumiem no Dzērbenes.

Kapsētas ezers ir publisks subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta Dzērbenes ciema austrumos.

Kaupēnu ezers (arī Kaupēna ezers) ir subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta centrālajā daļā.

Taurenes ezers (arī Taureņa ezers, Tauriņu ezers) ir publisks subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta ziemeļos.

Arāja ezers (arī Āraisis, Araisis, Araišu ezers, Arāju ezers, Āraiša ezers, Āraišu ezers, Āraiža ezers) ir subglaciāls caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagastā uz ziemeļiem no Dzērbenes

Gulbenes ezers (arī Gulbeņu ezers, Gulberes ezers, Gulberis, Gulbēnu ezers, Gulbēris) ir caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta austrumos, uz ziemeļrietumiem no Šovītēm.

Raunaisis (arī Raunaizis, Raunaiža ezers, Raunaižu ezers, Raunas ezers) ir caurteces ezers Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta ziemeļaustrumos.