Braucot iepazīt Vecpiebalgas novada ezerus makšķerēšanas nolūkos, aicinam izmatot ezera dziļuma kartes, izmantojot saiti: https://www.genesismaps.com/SocialMap

Pagasta teritorijā ir vairāk par 25 ezeru un citas sīkākas ūdenskrātuves. Dzērbenes pagastā ir daudz ainaviski bagātu, skaistu vietu ar atpūtas iespējām pie ezeriem.

Taurenes pagastā novērojama subglaciālā ezervirkne, kas stiepjas 12 km garumā un rezumējas ar ieteci gaujā.

Vecpiebalgas pagasts ir izslavēts ar savu ainaviskumu un tā pamatā ir ezermilži ar savu spoguļvirsmu.

Ļaujies salu burvībai Inešos.

Mazā pagasta burvīgie vaibsti Kaivē.