Maršruts 158 "Mērnieku laiki"

1897. gadā dienasgaismu ierauga Vecpiebalgas Kaibēnskolas skolotāju, brāļu Matīsa un Reiņa Kaudzīšu sarakstītais romāns „Mērnieku laiki”. To lasa pilsētās un laukos, to apspriež krogos un pie baznīcām, un tas uzvēdī jaunas kaislības Piebalgā. Tas ir nopietns apliecinājums latviešu varēšanai un vairāk kā simts gadus pēc uzrakstīšanas iekļauts Latvijas Kultūras kanonā kā viena no latviešu literatūras vērtībām. Kā pamatoti izsakās Latvijas Kultūras kanona Literatūras nozares eksperts rakstnieks un literatūrkritiķis Guntis Berelis: „Brāļi Kaudzītes, sarakstīdami „Mērnieku laikus”, iespaidīgi apliecināja, ka uz Eiropas literārās skatuves parādījies jauns spēlētājs un ka latviešu literatūra spēj radīt „lielo nāciju” literatūrai līdzvērtīgus prozas darbus.” Bet ne jau šis fakts pirms vairāk kā 140 gadiem uzbangoja kaislības piebaldzēnos.

Maršruts “mērnieku laiki” piedāvā iespēju doties pa pirmā latviešu romāna pēdām, vienlaikus ļaujot iepazīt Piebalgu ar tai tik raksturīgo dabas ainavu baudījumu, kurš noteikti neatstās vienaldzīgu nevienu no maršruta dalībniekiem. Maršruts izvērsts 100 km garumā, simboliski godinot Latvijas valsts simtgadi un sniedzot iespēju maršruta laikā izzināt romāna veidošanas gaitu.

Kontakti:

Maršruta tehniskais atbalsts SIA "Zauska" +371 27001128