Ainavu ceļi ir inovatīvs veids kā cilvēkiem baudāmā un saprotamā veidā norādīt uz aplūkojamā reģiona, kas iekļauj kā pagastu un novadu identitāti, tā iezīmējot kopējo Vidzemes vidienes tēlu, pasniegt saistošu informāciju, saņemt ieskatu par amatniecību un gūt ainavisko baudījumu ko sniedz Vidzemes augstiene.

Zaļā ceļa posms, aptuveni 100 km garumā, ved pa kultūrvēsturiskā Vidzemes novada mežaino un ainavisko apvidu. Zaļā ceļa posms ir lieliski piemērots velobraucējiem, kājāmgājējiem, nūjotājiem, bet ziemā arī slēpotājiem. Posmu var izmantot arī kā alternatīvu maršrutu nacionālajam velo maršrutam Nr. 6, savienojot un/vai saīsinot divus tā attālos posmus

Par attiecīgā tūrisma produkta mērķgrupu tiek uzskatīts ikviens Latvijas valsts iedzīvotāju, kurš savā ikdienā mēdz lietot modernās informācijas tehnoloģijas, piemēram, viedtālruņus, vai planšetdatorus. Darba izveide saistīta ar vēlmi vērst ceļotāju, kā arī vietējo iedzīvotāju uzmanību uz Latvijā aplūkojamajām dabas un kultūrvēstures vērtībām, kuras nereti ikdienas steigā tiek uzskatītas par pašsaprotamām un tūrismā īpaši neizceļamām.

Velomaršrutu cikls, kurš paredzēts visām velo braucēju kategorijām. Trīs dažādi velomaršruti. Grūts, vidēji grūts, viegls. Izvedīs Jūs pa ainaviskākajām Dzērbenes pagasta vietām, sniedzot gandarījumu un piedzīvojumu sajūtu par kilometriem, kas paliek aiz muguras.

Velomaršrutu cikls, kurš paredzēts visām velo braucēju kategorijām. Trīs dažādi velomaršruti. Grūts, vidēji grūts, viegls. Izvedīs Jūs pa ainaviskākajām Taurenes pagasta vietām, sniedzot gandarījumu un piedzīvojumu sajūtu par kilometriem, kas paliek aiz muguras.

Velomaršrutu cikls, kurš paredzēts visām velo braucēju kategorijām. Trīs dažādi velomaršruti. Grūts, vidēji grūts, viegls. Izvedīs Jūs pa ainaviskākajām Inešu pagasta vietām, sniedzot gandarījumu un piedzīvojumu sajūtu par kilometriem, kas paliek aiz muguras

Velomaršrutu cikls, kurš paredzēts visām velo braucēju kategorijām. Trīs dažādi velomaršruti. Grūts, vidēji grūts, viegls. Izvedīs Jūs pa ainaviskākajām Vecpiebalgas pagasta vietām, sniedzot gandarījumu un piedzīvojumu sajūtu par kilometriem, kas paliek aiz muguras