No kapsētas uz tēju!

Rudens sezonā, tuvojoties Skolotāju dienai, Piebalgas muzeji piedāvā īpašu programmu skolotāju (vai citu interesentu – pieaugušo) grupām „No kapsētas uz tēju!” Programmā aizraujoši stāsti par ievērojamām personībām un viņu apbedījumu vietu apmeklējums Vecpiebalgas kapsētās, kā arī dzeja romantiskās noskaņās Kārļa Skalbes „Saulrietos” pie kamīna ar tēju.

Vecpiebalgas kapsētās apbedīto personību dzīvesstāstos mūsu tautas spēks, varēšana un piebaldzēniem tik raksturīgā pašcieņa. Ejot no kapu kopiņas uz kopiņu, gājēju pavada te skumjas, te prieks, jo kapsētās stāstāmajos stāstos gan daudz dzirkstoša humora, gan smeldzes un traģikas. Kā dzīvēs, kas nodzīvotas.


Pastaigas laikā apmeklēsim Vecpiebalgas un Latvijas dižgaru – literātu, tautiskās Atmodas darbinieku, pedagogu, militārpersonu un citu nozīmīgu, interesantu vecpiebaldzēnu kapu vietas: piestāsim pie Ata Kronvalda, Jēkaba Pilsātnieka, Brāļiem Kaudzītēm un daktera Jurjāna. Nepaiesim garām skolastēvam Andžam Rātminderam un Vecpiebalgas skolu izcilajiem pedagogiem - Jānim Sliedem, Jānim Ūdrim, Jēkabam Paulītim un citiem viņu līdzgaitniekiem un amata antiniekiem. Atcerēsimies personības, bez kuru dzīvēm un darbiem mūsu šodiena būtu citādāka.


Vecpiebalgas Viduskapos, Zīleskalnā, Jaunajos un Lienas kapos mijas laikmeti, dzīvo atmiņas, tur rodamas atbildes uz neatbildēto, un vēl vairāk jautājumu, kas atbildami. Iesim turp kopā un piedzīvosim īpašus brīžus!


Programmas otrajā daļā dosimies uz Kārļa Skalbes “Saulrietiem”. Dzejnieka vasaras mājas Lielajā istabā sildoties pie kamīna ar tēju, klausīsimies dzeju un baudīsim kopā būšanas mirkli sarunās un dziesmās.


Programma paredzēta tikai grupām (līdz 25 personām), kurās ir pret Covid-19 vakcinētas un to pārslimojušas personas vai arī grupām, kurās ir pret Covid-19 vakcinētas un to pārslimojušas personas, kā arī testētas personas. Ierodoties jāuzrāda derīgs Covid -19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. Programma pieejama saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un valstī spēkā esošajiem noteikumiem par pulcēšanos un publiskajiem pasākumiem”. Aicinām būt atbildīgiem!


Pieteikšanās un sīkāka informācija: Ilona Muižniece, 26494406